جلسه کارشناسی کانال شبکه آبیاری روستای جوبجی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز جلسه کارشناسی جهت حل مشکل سیفون کانال شبکه آبیاری روستای جوبجی امروز مورخ ۲۲ شهریور ۹۹ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رامهرمز به ریاست مهندس قنبری فرماندار محترم، نماینده محترم، ریاست سازمان آب و برق خوزستان، ریاست جهاد کشاورزی استان و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان پیرامون حل مشکل قطعی این موضوع سیفون برگزار گردید.

66