جلسه بررسی و ارائه راهکار برای ادامه کاوش مسیر انتقال آب از سایت تاریخی جوبجی

به گزارش روابط عمومی شهرستان رامهرمز جلسه بررسی و ارائه راه کار برای ادامه کاوش مسیر انتقال آب از سایت تاریخی جوبجی امروز مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در فرمانداری با حضور نماینده محترم، دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی کشور، فرماندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان، مدیرعامل سازمان آب و برق آقای ایزدجو، مدیرسازمان جهاد کشاورزی استان آقای امیری زاده و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید.

 

80