ثبت نام كاربر
  1397/08/26
 
تاریخ: 1396/09/14 نظرات: 0 نظر نمایش: 235 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت

گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت

استاندار خوزستان امروز سه شنبه 14 آذر ماه از روند پیشرفت پروژه های ساختمان جدید بیمارستان ابوذر و بیمارستان سوانح سوختگی در اهواز بازدید نمود.

کد: 38019
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از روند پیشرفت طرح های سلامت
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.