ثبت نام كاربر
  1397/12/03
 
تاریخ: 1396/11/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 381 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان مردم وفادار و همیشه در صحنه اهواز روز یکشنبه 22 بهمن ماه همگام با مردم سراسر کشور با حضور آگاهانه خود در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همبستگی و انسجام خود و پایبندی به آرمان های انقلاب را متبلور ساختند.

دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز دوشادوش اقشار مختلف مردم در این مراسم وحدت بخش شرکت نمود.

کد: 39846
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
 • گزارش تصویری / حماسه حضور مردم اهواز در راه‌پیمایی گرامی‌داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.