ثبت نام كاربر
  1397/09/24
 
تاریخ: 1397/05/15 نظرات: 0 نظر نمایش: 210 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان

گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان

 

کد: 43496
نویسنده خبر: سید محمدرضا قریشی
 
تصاویر مرتبط
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
  • گزارش تصویری / حضور استاندار در مرکز خبرگزاری تسنیم در خوزستان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.