ثبت نام كاربر
  1398/02/04
 
تاریخ: 1397/06/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 239 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
مدیرکل امور شهری و شوراها بر لزوم ادغام سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری اهواز تاکید کرد

مدیرکل امور شهری و شوراها بر لزوم ادغام سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری اهواز تاکید کرد

 

 

با توجه به مهلت مقرر شده، روند ساماندهی به ادغام سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری اهواز تسریع گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، جلسه ای با دستور کار بررسی ساماندهی سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اهواز برگزار شد.

در این نشست که به ریاست صدیقی مدیرکل امور شهری و شوراها و با حضور کتانباف شهردار اهواز و دیگر مدیران استان برگزار گردید اقدامات و مباحث مورد نظر از جوانب مختلف بررسی شد.

مدیرکل امور شهری و شوراها با اشاره به تصویب اساسنامه های جدید سازمان های وابسته به شهرداریها و ضرورت ادغام سازمانهای موازی و نیز مکاتبات متعدد از سوی نهادهای نظارتی، بر ضرورت تسریع و تعیین تکلیف ادغام سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اهواز تاکید نمود.

در پایان این نشست مقرر گردید تراز پایان سال 96 و 6 ماهه اول سا 97 سازمان عمران ساحل کارون توسط حسابرسی رسمی تائید و پس از ارسال به شهرداری اهواز و بررسی توسط مجامع حسابرسی شهرداری اهواز ظرف مدت 10 روز این پروسه صورت پذیرد و سپس نتایج توسط شهرداری اهواز به اداره کل امور شهری وشوراها ارسال تا در جلسه مشترک نهایی گردد.

همچنین مقرر گردید نیروی انسانی شاغل در سازمان مذکور طبق فهرست نیروی انسانی سازمان به شهرداری اهواز ارسال تا پس از بررسی و تهیه صورتجلسه، مراحل جذب و بکارگیری نیروهای فوق صورت گیرد.

 نویسنده خبر: سمیه فرازمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: 44571
نویسنده خبر: فاطمه خاک جسته
 
تصاویر مرتبط
  • مدیرکل امور شهری و شوراها بر لزوم ادغام سازمان عمران ساحل کارون با سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری اهواز تاکید کرد
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.