ثبت نام كاربر
  1398/05/29
 
تاریخ: 1397/09/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 212 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد

جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد

 جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد. 

در این نشست برخی مشکلات حوزه صادرات مطرح شد و مسائل مختلف برای ساماندهی مرز چذابه مورد بررسی قرار گرفت. 

همچنین مقرر شد جلسات در این خصوص با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه تداوم داشته باشد و مصوبات این نشست تا جلسه آینده توسط مسولین ذیربط پیگیری و انجام شود. 

کد: 47074
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
 • جلسه بررسی مشکلات صادر کنندگان در پایانه چذابه به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.