ثبت نام كاربر
  1398/06/01
 
تاریخ: 1398/03/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 136 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران

گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران

 

کد: 52093
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
  • گزارش تصویری / جلسه هماهنگی بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.