ثبت نام كاربر
  1398/06/01
 
تاریخ: 1398/03/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 158 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری

رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان امروز دوشنبه با حضور مدیران کل کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی استان در محل مرکز سامد استانداری به مشکلات تعدادی از متقاضیان رسیدگی شد.

 دستور پیگیری و رسیدگی به درخواستهای متقاضیان به بخش های مربوطه صادر شد.

کد: 52108
نویسنده خبر: فاطمه خاک جسته
 
تصاویر مرتبط
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
  • رسیدگی به مشکلات متقاضیان در مرکز سامد استانداری
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.