ثبت نام كاربر
  1398/06/03
 
تاریخ: 1398/05/19 نظرات: 0 نظر نمایش: 131 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا

تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا

 استاندار خوزستان در نشست بررسی توسعه شهرستان اندیکا گفت: برای خروج اندیکا از محرومیت برنامه های کوتاه مدت نیاز است

 
وی با اشاره به اینکه دولت در هر استان یک شهر را به عنوان محروم ترین تعیین کرده، گفت: در خوزستان شهرستان اندیکا به عنوان محروم ترین منطقه استان معرفی شده و برای خروج آن از محرومیت باید برنامه ریزی های کوتاه مدت در دستور کار قرار بگیرد.
 
شریعتی افزود: این شهرستان با محرومیت های متعددی رو به روست این درحالی است که اندیکا از ظرفیت های بسیار مستعدی در زمینه های گردشگری، کشاورزی و دامپروری برخوردار است.
 
نماینده عالی دولت در استان خواستار ارائه برنامه های فوری دستگاه های مربوطه در این زمینه برای رونق اقتصادی در منطقه شد و گفت: ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، اداره کل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باید با سرمایه گذارانی که برای این امر در منطقه اعلام آمادگی می کنند، همکاری داشته باشد.
 
وی ادامه داد: منظور ما از همکاری برهم زدن طبیعت و ایجاد خرابی نیست، اما انتظار داریم همانطور که در شمال کشور منافع محیط زیست حفظ شده و صنعت گردشگری رونق پیدا کرده، این امر در استان خوزستان و بخصوص در منطقه اندیکا مشاهده شود.
 
استاندار خوزستان یادآور شد: این امر با هماهنگی بین بخشی دستگاه ها و نیز توجه سرمایه گذاران به موضوع محیط زیست به آسانی محقق خواهد شد.
 
بر اساس دستور دولت هر استان یک شهرستان محروم خود را که در تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار مشکل است را معرفی کرده تا در قالب طرح توسعه مشکلات آن برطرف شود که از خوزستان شهرستان اندیکا معرفی شده است.
کد: 53243
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
 • تاکید استاندار خوزستان بر ارایه برنامه های فوری دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی در شهرستان اندیکا
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.