ثبت نام كاربر
  1398/06/03
 
تاریخ: 1398/05/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 106 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران

گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران

 علیرضا سخایی راد دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی که در آزمون سراسری سال ۹۸ موفق به کسب رتبه یک کشوری رشته ریاضی فیزیک شد با جمعی از خبرنگاران خوزستانی دیدار و گفتگو کرد

کد: 53255
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
 • گزارش تصویری / دیدار و گفت و گوی دانش آموز افتخار آفرین خوزستانی در آزمون سراسری با خبرنگاران
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.