ثبت نام كاربر
  1398/06/03
 
تاریخ: 1398/05/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 249 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان

گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان

 

کد: 53278
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
 • گزارش تصویری / دیدار مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان به مناسبت روز خبرنگار با خبرگزاری شبستان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.