ثبت نام كاربر
  1396/10/29
 

اطلاعیه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی استان خوزستاناستانداری خوزستان برای تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 5 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و به استناد تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه نیروهای قراردادی واجد شرایط آگهی را که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال , از تهران به دستگاههای اجرایی استان و همچنین نیروهای قراردادی که از مرکز استان به سایر مناطق و یا مراکز شهرستانها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده یا می‌شوند را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی به استخدام پیمانی تبدیل وضع می‌نماید.

ضمناً مهلت ثبت‌نام تا تاریخ 90/8/12 می‌باشد.(اصلاحیه :پستهای رشته شغلی مسئول خدمات اداری (اداره اوقاف اهواز) حذف می باشند و داوطلبان امکان انتخاب پستهای مذکور را ندارند.)

 

جهت دریافت آگهی استخدام نیروهای قراردادی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت شرایط احراز پست اینجا را کلیک نمایید. (جدید اصلاح شده)

جهت دریافت فرم استخدام اینجا را کلیک نمایید.