ثبت نام كاربر
  1398/05/29
بخش های خبری

۰ اخبار استانداری

۰ فرمانداری آبادان

۰ فرمانداری امیدیه

۰ فرمانداری اندیمشک

۰ فرمانداری اهواز

۰ فرمانداری آغاجاری

۰ فرمانداری شوش

۰ فرمانداری خرمشهر

۰ فرمانداری اندیکا

۰ فرمانداری ایذه

۰ فرمانداری بهبهان

۰ فرمانداری باغملک

۰ فرمانداری باوی

۰ فرمانداری ماهشهر

۰ فرمانداری رامهرمز

۰ فرمانداری رامشیر

۰ فرمانداری دزفول

۰ فرمانداری شوشتر

۰ فرمانداری شادگان

۰ فرمانداری گتوند

۰ فرمانداری لالی

۰ فرمانداری مسجدسلیمان

۰ فرمانداری دشت آزادگان

۰ فرمانداری هویزه

۰ فرمانداری هفتکل

۰ فرمانداری هندیجان

۰ پاسخ به شبهات و انتقادات

۰ استان در آئینه رسانه ها

۰ مصاحبه ها و کنفرانس های خبری

پایگاه های مرتبط
ورود اپراتورهای خبرتصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فیلد زیر وارد نمایید.
ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

سامانه اخبار و اطلاعات استانداری
تاریخ: 1391/10/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 1116 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
برگزاري جلسه طرح توسعه بخش كشاورزي

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان در جلسه طرح توسعه بخش كشاورزي شهرستان مسجدسليمان  كه به رياست عبداله ايزدپناه فرماندراين شهرستان  درفرمانداري برگزارشد،عبداله ايزدپناه ضمن اشاره براجراي موفقيت آميز مرحله اول اين  طرح،ضرورت تعامل سايرادارات مطبوع ونيزبانك عامل دراجراي هر چه بهترآن را امري ضروري برشمرد.

وي اظهارداشت:درمرحله نخست طرح توسعه بخش كشاورزي،260طرح مصوب كارگروه ،تعداد170 طرح به مرحله پرداخت ومابقي نيزدرمراحل نهايي خودجهت پرداخت مي باشد.

ايزدپناه  به اجراي مرحله دوم طرح توسعه بخش كشاورزي بابهره 7 درصد براي تسهيلات زيرپنجاه ميليون تومان وبهره 13 درصدبراي تسهيلات بالاي پنجاه ميليون تومان اشاره كردواظهارداشت:ويژگي مرحله دوم طرح توسعه حضوربانك رفاه وكشاورزي جهت خدمات مطلوب تربه شهروندان ومتقاضيان تسهيلات است كه اين امرنيزمي توانددرارائه روند تسهيلات وخدمات بيشتروبهتركمك شاياني نمايد.

ريس كارگروه بخش كشاورزي شهرستان اجراي هرچه بهترطرح توسعه بخش كشاورزي درشهرستان رايكي ديگرازخدمات دولت دهم جهت رشدوآباداني اين شهرستان دانست.

فرماندارمسجدسليمان اضافه كرد:اين شهرستان باپتانسيل غني وقوي كه درجغرافيا واقليم خودنهفته داردبه راحتي مي تواندازتكيه محض به نفت و گاز جدا و به عنوان يكي از قطب هاي مهم در بخش كشاورزي خودرامعرفي نمايد.

کد: 1557
گروه: فرمانداری مسجدسلیمان
نویسنده خبر: اپراتور فرمانداری مسجدسلیمان