ثبت نام كاربر
  1398/05/27
فراخوان راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی

فراخوان راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی


استانداری خوزستان در نظر دارد به منظور ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی خانوار های ساکن در محلات کم برخوردار شهری با مشارکت جامعه محلی، اقدام به استقرار دفاتر تسهیلگری و توسعه در 4 محله واقع در شهرستان های اهواز (2 محله)، مسجد سلیمان و خرمشهرنماید.
این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرا محلی در امر توسعه بوده و هدایت و راهبری فعالیت ها با هدف پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیت ها و اقدامات (نهاد های دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی)، ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و بررسی میزان اثر بخشی نهایی فعالیت ها را برعهده دارد.
لذا از متقاضیان (شرکت ها، موسسات و سمن ها) ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی دعوت می شود ضمن مطالعه شرایط و فرآیند ارزیابی صلاحیت واگذاری دفاتر مذکور (در لینک زیر) ازروز شنبه مورخ 19/8/1397 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23/8/1397 با مراجعه به اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.

جهت دریافت دستورالعمل راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اینجا را کلیک نمایید.