تالار گفتگو

چگونه به شبکه دولت وصل شویم؟
– مکاتبه با دفتر فناوری اطلاعات استانداری خوزستان
– انتخاب روش اتصال
– انجام امور مخابراتی
– مراجعه نماینده مخابرات به دستگاه اجرایی
– تأیید اتصال
– تخصیص یوزر در سامانه های مرتبط