ارتباط با ما

آدرس: اهواز، خیابان فلسطین   کد پستی: ۴۵۱۴۱-۶۱۳۳۶

تلفن: ۹-۳۳۳۶۷۳۰۱ (۰۶۱)

نمابر: ۳۳۶۲۰۹۹۳ (۰۶۱)


روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۳۳۶۴۶۶۶ (۰۶۱)

نمابر: ۳۳۳۶۷۳۱۳ (۰۶۱)

سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۷۱

تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): ۱۱۱

سامانه دریافت گزارشات، و انتقادات و پیشنهادات دبیرخانه شورای تامین استان: ۲۰۰۰۶۱۰