ارتباط با ما

آدرس: اهواز، خیابان فلسطین

کد پستی: ۴۵۱۴۱-۶۱۳۳۶

تلفن: ۹-۳۳۳۶۷۳۰۱ (۰۶۱)

نمابر: ۳۳۶۲۰۹۹۳ (۰۶۱)

روابط عمومی:

تلفن: ۳۳۳۶۴۶۶۶ (۰۶۱)

نمابر: ۳۳۳۶۷۳۱۳ (۰۶۱)

تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): ۱۱۱

سامانه دریافت گزارشات، و انتقادات و پیشنهادات دبیرخانه شورای تامین استان: ۲۰۰۰۶۱۰