معرفی خدمات

 

عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت(شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیرخدمت)
مدیریت تحصیلی – دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان های خاص) حضوری مراجعه به دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18042175100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شبکه دولت دفاتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18042175101   یا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
  ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
          استعلام الکترونیک: خیر  
ارائه خدمات آموزشی در استان آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا شبکه دولت دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها شبکه دولت دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18052172102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154115   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی حضوری مراجعه به دفاتر پیشخوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154109   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012154102 https://moi.ir/fa آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله https://moi.ir/Files/MOI/Files/65/6573d063-1518-4a51-a949-0ad2c0f5459b.pdf ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154108   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان حضوری/ شبکه دولت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز پست /حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154119   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ثبت ازدواج (زن و مرد خارجی) حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
یا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12032154116   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154106 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر https://moi.ir/Files/MOI/Files/65/6573d063-1518-4a51-a949-0ad2c0f5459b.pdf ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154118 https://moi.ir آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
صدرو یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی دفتر پیشخوان دفتر پیشخوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154114   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154117   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154105 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر https://moi.ir/Files/MOI/Files/e5/e5434f64-d27f-4d0b-9569-f385070a9e44.pdf ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اینترنت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085564 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی حضوری/دفتر پیشخوان اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154111   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت دفتر پیشخوان/شبکه دولت اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154120   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154110   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی حضوری/اینترنتی اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032154103 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی حضوری اتباع و مهاجرین خارجی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012154100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان شبکه دولت دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162108   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032162104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری های کشور   دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
  آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
اینترانت آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
  استعلام الکترونیک: خیر
تایید بودجه شهرداری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032162105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162106   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022162101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها حضوری دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012162107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استان تلفن دفتر فنی/گروه حمل و نقل و ترافیک https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022161104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان شبکه دولت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15032161103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان اینترانت ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161102 اطلاعات در وبگاه دستگاه آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان شبکه دولت ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042161101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان اینترانت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15022161100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13042163104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032163101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تأیید حسابرسی دهیاری‌ها حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163107   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
تأیید حکم دهیاران حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
صویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012163106   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=14012163103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری حضوری دفترامور روستایی و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012163102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: بله
برگزاری انتخابات در استان اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
اعلام نتایج انتخابات در استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
  آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
  آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
  استعلام الکترونیک: خیر
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده دراستان اینترنتی/حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10062157100 https://moi.ir/fa/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله https://moi.ir/getmedia/3863c433-d446-4a17-8872-286630f3264a/1 ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
خدمات امور مدیریت بحران در استان ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19092164104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور اطلاعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164100   ا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران شبکه دولت مدیریت بحران استان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012164102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا شبکه دولت دفاتر امور شهری و روستایی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها شبکه دولت دفاتر امور شهری و روستایی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168105   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت/حضوری دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032168100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین حضوری دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042168103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17022168102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012168101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19042159102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17062159101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان حضوری دفتر امور بانوان https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=19042159100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخ به استعلامات حوزه استان پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان حضوری گزینش https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032170101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری بازرسی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012170100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان حضوری دفتر امور سیاسی و انتخابات https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042169100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
سیدگی به شکایات مناقصات استانی حضوری/اینترانت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر  
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله  
استعلام الکترونیک: خیر  
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری ها ی استان
حضوری/اینترانت دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ساماندهی زائرین اربعین استان حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان شبکه دولت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042166102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان تایید مراکز ثقل استان حضوری/اینترنتی پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11052153103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18082153104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل شبکه دولت/حضوری پدافند غیرعامل https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11022153102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان اینترنت/پیامک دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158100 https://moi.ir/mizekhedmat/khadamat/saman?epictype=Nrole آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله https://moi.ir/mizekhedmat/khadamat/saman?epictype=Nrole ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان حضوری/اینترانت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
یا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان حضوری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012158101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
حمایت از سرمایه‌گذاری در استان ‌ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان شبکه دولت/حضوری دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان اینترانت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165101 اطلاعات در وبگاه دستگاه یا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط حضوری/اینترانت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092165100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان شبکه دولت/حضوری دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان اینترنت دفتر سرمایه گذاری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012165104 https://ipa.investiniran.ir/en/ آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداری و واحدهای تابعه (معاضدت قضایی) حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12032171000   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان شبکه دولت/حضوری دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012169102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان رسیدگی به تخلفات دهیاران حضوری/اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا حضوری/اینترانت فرمانداری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها حضوری/اینترنت دفتر امور شهری و شوراها https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012167104   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان شبکه دولت/حضوری ددفتر فنی و امور عمرانی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052167103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان شبکه دولت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10032156000   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: بله
صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان حضوری دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان اینترنت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155100 https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=PPI آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=PPI ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان اینترنت دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012155101 https://moi.ir/Mizekhedmat/Ahzab?epictype=DPI آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر https://moi.ir/getmedia/ffb0a8e8-81f3-4c93-a3be-444fa5fac2b2/ ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان حضوری دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17042155103   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر غیر از کلانشهرها شبکه دولت گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052160100   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان شبکه دولت/حضوری گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13052160101   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان شبکه دولت گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=12012160102   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان شبکه دولت روابط عمومی https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10012173000   آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر   ۰۶۱۳۳۳۶۷۳۰۱-۹
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ خیر
استعلام الکترونیک: خیر