اسامی پذیرفته شدگان

با توجه به اعلام نتایج سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مجاز شدن عده‌ای از داوطلبان برای راهیابی به مرحله مصاحبه شغلی-تخصصی, بدین‌وسیله از افراد به‌شرح جدول ذیل دعوت می‌شود که شخصا” جهت انجام مصاحبه در زمان تعیین شده و مکان مشخص شده مراجعه نمایند.

 

آدرس محل مراجعه:

اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

مدارک مورد نیاز در صورت وجود:

۱-اصل کارت ملی

۲-گواهی معتبر مدرک زبان

۳-سوابق آموزشی و پژوهشی(برگزیدگان علمی یا دانشجویی, مقالات, ترجمه, تالیف, ثبت اختراع, کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری)

۴-مدرک مهارت‌های هفت‌گانه ICDL1, ICDL2, نرم افزارهای تخصصی, مدرک معتبر مرتبط با شغل

 

**عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف از قبول خدمت تلقی می‌گردد.

 

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت حضور آدرس
۱ زهره ساعدی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲ حمیدرضا بویراحمدی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳ مسعود ناظمی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴ علی رضایی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵ مرضیه عسکری کرد یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶ رامین روان بخش یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷ امنه علی بخشی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸ عبدالستار ساعدی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹ مسلم مکی داودی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰ لیلا قدیمی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱ میلاد هدایت پور یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲ فاطمه هادی پور یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۳ علی اکبر بهمنی پور یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۴ سونا اقایی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۵ مجتبی عساکره یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۶ میلاد شیرالی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۷ رحمان کیانپورخواه یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۸ منا قیطاسی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۹ ساسان جعفری نسب یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۰ علی عباسی فر یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۱ سروش زندیار یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۲ مریم انصاری یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۳ ناهید مرادی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۴ فرشاد بهمنی علیجانوند یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۵ رضا نظرپوردزکی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۶ میثم جمال پور یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۷ رضا نوذری صالح بابری یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۸ زینب خدامرادی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۲۹ خیراله احمدی مهر یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۰ محسن وحید یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۱ صادق قنبری بابااحمدی یکشنبه۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۲ امنه زراعت شعار دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۳ امیر بیراتی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۴ احسان نظریان دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۵ زهرا عیدان دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۶ وحید بهرامی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۷ سعید گودرزی معظمی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۸ امیر محمدحسینی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۳۹ لیلا امیری ثابت دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۰ محسن شنبدی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۱ سیدروح الله رضوی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۲ مهدی عذارنیا دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۳ علی طاهری کیا دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۴ مرضیه حمید دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۵ مرضیه پورامامی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۶ منا حمید دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۷ جهانبخش رشیدی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۸ رسول هوشمند دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۴۹ حسین ضمدی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۰ امل سعیداوی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۱ رسول البوخنفر دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۲ سیدمطلب هاشمی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۳ امیر شاوردی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۴ نرگس اسکندری دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۵ زهرا حسنوند دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۶ سمیه بهری دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۷ علی اصغر حسین پور دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۸ زینب محمدی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۵۹ شیما نجفی دوشنبه۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۰ حسین تختایی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۱ فردین جاوریانی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۲ یونس سخاوت کیان سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۳ امین رسایی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۴ محمدرضا ابادی زاده سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۵ فرشید اورکی نیا سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۶ رحمان خنافره سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۷ کاوه عیدی پور سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۸ سیدایوب طاهرالهایی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۶۹ محمد خواجیان شینی پور سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۰ محمود اروین سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۱ فاطمه صادقی حسنوند سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۲ رعنا سعدی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۳ حسین پور کریم سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۴ کامیار لیموچی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۵ حسن محمدپور سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۶ زهرا حیدری سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۷ نسرین پوریوسف سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۸ ماجد خالدی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۷۹ شکریه شاهی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۰ حسن عباسی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۱ اسیه علی پورگم یک سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۲ ناصر احمدی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۳ محسن خضری تنگستانی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۴ مهدی حقیقی زاده سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۵ مهتاب صالح پورکیانی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۶ سیدرسول موسوی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۷ اشکان مراحل سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۸ زهرا پاپی زاده سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۸۹ هوشنگ اسماعیلی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۰ سجاد نیسی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۱ فرشته نجاتی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۲ عارف هلالی پور سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۳ صادق ولی پور سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۶:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۴ فاطمه سرکهکی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۵ فاطمه قاسمی قاسموند سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۶ سهیلا سلیمانی سه شنبه۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۷ میترا اذین نیا چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۸ زینب حردانی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۹۹ ملوک برهی طرفی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۰ نرگس رحیمی منش چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۱ فاطمه سهرابی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۲ منا حمیدی نسب چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۸:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۳ امین کرمی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۴ محمدامین منیعی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۵ کامران کریمی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۶ هشام خنافره چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۷ تیمور سلجوقی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۸ سلطان قنوانی زاده چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۰۹:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۰۹ جهانگیر غیبی پور چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۰ زینب مقامسی محمودی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۱ زهرا قنبری عدیوی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۲ زهرا چنانی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۳ ساناز یوسفی فرد چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۴ علی منصوری چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۱:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۵ محمد پدین چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۶ شیما بابااحمدی حسین زاده چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۷ سیدسالار سادات زاده چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۸ مصطفی حلالی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۱۹ سحر محمدی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۰ رضایی قندعلی محمدصالح چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۳:۳۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۱ حسین جلالی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۲ زهرا سالمی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۳ سیدمجید حیدری چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۴ سارا میرسلیم چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۲۵ سیداحمد موسوی چهارشنبه۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۵:۰۰ اهواز-بلوار گلستان-انتهای بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان